Celem cechu jest:

  1. Utrwalanie więzi środowisk.
  2. Strzeżenie godności, honoru i koleżeństwa członków.
  3. Ochrona interesów członków przez prowadzenie działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej.
  4. Zadaniem Cechu jako związku pracodawców jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organizacji pracowników, organów władzy i administracji rządowej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego.