W skład Zarządu cechu wchodzą:

 • Starszy Cechu – Zdzisław Gzyl
 • Podstarszy Cechu – Czesław Putowski
 • Podstarszy Cechu – Bogdan Bolwiński
 • Skarbnik - Izabela Fendrych
 • Sekretarz – Małgorzata Boryka
 • Członek Zarządu – Jarosław Bednarek
 • Członek Zarządu – Ryszard Baliński

 

Organami cechu są:

 • Walne zgromadzenie
 • Zarząd
 • Komisja rewizyjna
 • Sąd cechowy