Zrealizowane projekty współfinansowane prze UE

                                                                      

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Różnych otrzymał dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołóstwo w ramach umowy z Samorządem Województwa  Świętokrzyskiego nr 00063-6173-SW1300168/12 zawarta w dniu 09 listopada 2012r. w Kielcach.

 Operacja, mająca na celu Remont obiektu i jego wyposażenia w celu utworzenia Izby Tradycji Rzemieslniczych Jędrzejowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013.
W trakcie remontu wymieniono dach, instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, zdemontowano starą boazerię, na ścianach położono gładź, a także odnowiono łazienkę i wymalowano elewację zewnętrzną.
W Cechu powstała Izba Tradycji Rzemieślniczych, w której wyeksponowane zostały narzędzia i przedmioty związane z tradycyjnym rzemiosłem.Mamy m.in. stare maszyny do szycia, narzędzia szewskie, stolarskie i piekarnicze.
Projekt przyczynił się do zmniejszenia zagrożeń poprzez zapewnienie odpowiednich warunków dla pobytu i szkolenia ludzi oraz poprzez właściwe warunki zabezpieczenia i eksponowanie zabytków związanych z rzemiosłem, rolnictwem czy rybactwem.
Liczymy na duże zainteresowanie zwiedzających Naszą Izbę Tradycji i serdecznie zapraszamy do oglądania naszych eksponatów.